Categories

  • Hva skjer a´?

  • Hva-som-helst-poster

  • Vil du være med?

  • Har du noe du ønsker deg eller har du noe du vil bytte bort?

  • Vi hjelper hverandre til bedre helse.

  • Har du problemer og trenger hjelp? Har du tid og overskudd til omsorg?

  • Noe du vil kjøpe eller selge?

  • Rom/hus til leie eller ledige lokaler?

  • Landsbyrådet er DEG! Alle som bor i økolandsbyen kan invitere til landsbyråd.

  • Vår egen forening for interne beboersaker.

Eco Village Connect - by Ingvild Forbord

Looks like your connection to Eco Village Connect was lost, please wait while we try to reconnect.